ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้าน Big Data ภาคปลาย  3 สิงหาคม - 30 กันยายน 2558  ข้อมูลเพิ่มเติม  http://cs.kku.ac.th/bigdata สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  

ประกาศการให้ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนในโครงการส่งเสริมการผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถพิเศษทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ(โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

 ดาวน์โหลด  ประกาศ  ใบสมัครรับทุน 

ประกาศรับนักเรียนเข้าร่วมในโครงการส่งเสริมการผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถพิเศษทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

 ดาวน์โหลด  ประกาศ  ใบสมัครรับทุน 

ข่าวเด่น

Read all...

ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

Read all...

ข่าวนักศึกษา

Read all...

ข่าวบุคลากร

Read all...

ข่าวอบรมและสัมมนา

Read all...

ข่าววิจัย/วิชาการ

Read all...

ข่าวรับสมัครงาน

Read all...

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

Read all...

ข่าวนักศึกษา

Read all...

ข่าวบุคลากร

Read all...

ข่าวอบรมและสัมมนา

Read all...

ข่าววิจัย/วิชาการ

Read all...

ข่าวเด่น

Read all...

ภาควิชาได้มีความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ โดยเป็นทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง อ่านต่อ...
เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถรับนักศึกษาเข้าทำงานได้ทันที่โดยไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการอบรมเพิ่มเติมก่อนการทำงาน ภาควิชาฯ ได้ร่วมมือกับบริษัทชั้นนำ อ่านต่อ...

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบไปด้วยกลุ่มงานวิจัยย่อยที่มีความหลากหลาย เพื่อค้นคว้าและวิจัยองค์ความรู้ใหม่ ตลอดจนการนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในงานด้านต่างๆ อ่านต่อ... 
1865331
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
27
596
1882
1842149
13608
97091
1865331

Your IP: 54.91.182.88
Server Time: 2015-10-14 01:21:18