ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้าน Big Data ภาคปลาย  3 สิงหาคม - 30 กันยายน 2558  ข้อมูลเพิ่มเติม  http://cs.kku.ac.th/bigdata สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ !! ขอเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ เป็นวันศุกร์ ที่ 11 ธันวาคม 2558 ในการรับสมัคร ดังนี้
1.ทุนโครงการช้างเผือก
2.ทุนผู้มีความสามารถพิเศษทางคอมพิวเตอร์ฯ
3.การรับนักเรียนเข้าร่วมโครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางคอมพิวเตอร์ฯ

ข่าวเด่น

Read all...

ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

Read all...

ข่าวนักศึกษา

Read all...

ข่าวบุคลากร

Read all...

ข่าวอบรมและสัมมนา

Read all...

ข่าววิจัย/วิชาการ

Read all...

ข่าวรับสมัครงาน

Read all...

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

Read all...

ข่าวนักศึกษา

Read all...

ข่าวบุคลากร

Read all...

ข่าวอบรมและสัมมนา

Read all...

ข่าววิจัย/วิชาการ

Read all...

ข่าวเด่น

Read all...

ภาควิชาได้มีความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ โดยเป็นทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง อ่านต่อ...
เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถรับนักศึกษาเข้าทำงานได้ทันที่โดยไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการอบรมเพิ่มเติมก่อนการทำงาน ภาควิชาฯ ได้ร่วมมือกับบริษัทชั้นนำ อ่านต่อ...

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบไปด้วยกลุ่มงานวิจัยย่อยที่มีความหลากหลาย เพื่อค้นคว้าและวิจัยองค์ความรู้ใหม่ ตลอดจนการนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในงานด้านต่างๆ อ่านต่อ... 
1978194
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
955
1115
4431
1913421
90630
35841
1978194

Your IP: 54.87.10.180
Server Time: 2015-11-25 23:13:37