ประกาศ 

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตามโครงการพิเศษระดับปริญญาตรี

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์

ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 2)

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่...

ตรวจสอบรายชื่อเพิ่มเติมได้ที่นี่...

ดาวน์โหลดใบรายงานการตรวจร่างกาย..ได้ที่

ข่าวเด่น

Read all...

ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

Read all...

ข่าวนักศึกษา

Read all...

ข่าวบุคลากร

Read all...

ข่าวอบรมและสัมมนา

Read all...

ข่าววิจัย/วิชาการ

Read all...

ข่าวรับสมัครงาน

Read all...

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

Read all...

ข่าวนักศึกษา

Read all...

ข่าวบุคลากร

Read all...

ข่าวอบรมและสัมมนา

Read all...

ข่าววิจัย/วิชาการ

Read all...

ข่าวเด่น

Read all...

ภาควิชาได้มีความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ โดยเป็นทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง อ่านต่อ...
เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถรับนักศึกษาเข้าทำงานได้ทันที่โดยไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการอบรมเพิ่มเติมก่อนการทำงาน ภาควิชาฯ ได้ร่วมมือกับบริษัทชั้นนำ อ่านต่อ...

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบไปด้วยกลุ่มงานวิจัยย่อยที่มีความหลากหลาย เพื่อค้นคว้าและวิจัยองค์ความรู้ใหม่ ตลอดจนการนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในงานด้านต่างๆ อ่านต่อ... 
1675058
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
5
902
5497
1645584
2809
43579
1675058

Your IP: 23.20.186.146
Server Time: 2015-07-04 00:17:11