All for Joomla All for Webmasters

ประชาสัมพันธ์หนังสือ "ภาษาโปรแกรม"

 

ประชาสัมพันธ์หนังสือ "ภาษาโปรแกรม" เขียนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญญาพล หอระตะ หนังสือเล่นนี้มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับหลักภาษาโปรแกรม เช่น 
ภาษาเชิงคำสั่ง ภาษาเชิงวัตถุ ภาษาเชิงฟังก์ชัน และภาษาเชิงตรรกะ ผู้ที่ศึกษาสามารถนำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดและแก้ไขปัญหาในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

 

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อซื้อหนังสือได้ที่ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร SC.06 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ราคาเล่มละ 280 บาท

ติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ : 043-009700 ต่อ 44456 หรือ มือถือ:0897102651