All for Joomla All for Webmasters

ประชาสัมพันธ์หนังสือ โครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural Networks)

 

ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่เรื่อง "โครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural Networks)" สนับสนุนโดยสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้เขียน ผศ.ดร.สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา 

นักศึกษาหรือท่านใดที่สนใจ ติดต่อได้ที่ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 089-7102651 หรือ