All for Joomla All for Webmasters

รายชื่อหนังสือที่ได้รับการสนับสนุนงบประมานจากสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ข้อมูลการสั่งสื้อหนังสือ

  • ติดต่อสั่งซื้อได้ที่สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์ SC.06 โทรศัพท์ 043-009700 ต่อ 44456, 44459, 44457 
    Hot Line. 089-7102651, 089-7102645 หรือติดต่อผ่าน Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/comsci.kku
  • การชำระเงิน : โดยการโอนเงินที่เลขบัญชี 551-2-66193-6 ชื่อบัญชี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ธนาคารไทยพาณิชย์ * หากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว โปรดแจ้งสลิปพร้อมที่อยู่ในการจัดส่งโดยโทรแจ้งหรือผ่าน Facebook Fanpage
  • ค่าจัดส่ง 60 บาท


[Artificial Neural Networks]
โครงข่ายประสาทเทียม

ผศ. ดร. สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา
ISBN : 978-616-468-649-6 
#Pages: 215 pp.
Year : 2018
Price : 280 -.

Publication : Computer Science Devision, Faculty of Science, Khon Kaen University
Distribution : Computer Science Devision, Faculty of Science, Khon Kaen University


Link: Link Here


[Programming Languages]
ภาษาโปรแกรม


ผศ. ดร. ปัญญาพล หอระตะ
ISBN : 978-616-438-072-1 
#Pages: 378 pp.
Year : 2017
Price : 280 -.


Publication : Computer Science Devision, Faculty of Science, Khon Kaen University
Distribution : Computer Science Devision, Faculty of Science, Khon Kaen University


Link: Link Here


[Computer Networks]
เครือข่ายคอมพิวเตอร์


รศ. ดร. จักรชัย โสอินทร์
ISBN : 978-616-438-251-0
#Pages: 318 pp.
Month/Year : 05/2018
Price : 280 -.


Publication : Computer Science Devision, Faculty of Science, Khon Kaen University
Distribution : Computer Science Devision, Faculty of Science, Khon Kaen University