All for Joomla All for Webmasters

การรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565

 

ประกาศการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2565

 

รอบที่ 1  Portfolio : ให้ผู้สมัครทุกคน ส่ง Portfolio มาพร้อมใบสมัคร

 

ลิงก์การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น >>>https://admissions.kku.ac.th

Facebook Page การรับบุคคลเข้าศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น >>> KKUAdmissionsOfficial

Facebook Page วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ >>> College of Computing Khon Kaen University

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

งานรับเข้าศึกษา โทร. 089-7102651 หรือ 043-009700 ต่อ 44456 44459

 

วีดีทัศน์แนะนำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 

วีดีทัศน์แนะนำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จากรายการเ(ก)รียนไหนดี