All for Joomla All for Webmasters

มหาวิทยาลัย KISTI ประเทศเกาหลีใต้ เข้าพบรักษาการหัวหน้าภาควิชาฯเพื่อหารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน

 
     เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 Prof.Hanmin Jung ตำแหน่ง Head of Scientific Data Research Center พร้อมด้วย Dr.Jeonghoon Lee ตำแหน่ง Head of Scientific Data Strategy Lab. จากมหาวิทยาลัย Korea Institute of Science and Technology Information : KISTI ประเทศเกาหลีใต้ ได้เข้าพบรักษาการหัวหน้าภาควิชาฯ และคณาจารย์ของภาควิชาฯ เพื่อร่วมหารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน ทั้งนี้สืบเนื่องจากคณาจารย์ทั้งสองท่านได้เดินทางมาจังหวัดขอนแก่นพร้อมคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบุรพา และผู้บริหาร เพื่อลงพื้นที่สำรวจความพร้อมของจังหวัดขอนแก่น ในการจัดงานประชุมวิชาการ Asia Data Week : ADW 2018 พร้อมทั้งการจัดงาน Hackathon สำหรับนักศึกษาที่สนใจในช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ นี้ด้วย การมาเยือนขอนแก่นครั้งนี้คณาจารย์ทั้งสองท่านยังได้เข้าพบหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับคณบดี พร้อมทีมคณาจารย์ของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น และทีมงานพัฒนา Smart City ของจังหวัดขอนแก่น ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนอีกด้วย.  
    ผลจากการหารือคาดว่าจะนำไปสู่การจัดกิจกรรมเชิงวิชาการร่วมกันต่อไปของทั้งสองฝ่าย เพื่อนำไปสู่การเจรจาจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการอย่างเป็นทางการ (MOU) ในอนาคต.

facebook like box

facebook like box