All for Joomla All for Webmasters

นศ.คว้ารางวัลที่ 3 บนเวทีการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับประเทศ ครั้งที่ 22 (NSC2020)

 

 

ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์และนักศึกษาจากหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลที่ 3 จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 (NSC2020)  ในหมวด โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ : Mobile Application โดยมีสมาชิกในทีมคือ นางสาวภควดี สุวรรณะ และนายสิทธิ สุทธิธรรม มีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ ผศ.ดร.อุรฉัตร โคแก้ว

สำหรับปีนี้กิจกรรมการแข่งขันฯได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19  จึงได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแข่งขันมาเป็นการแข่งขันแบบออนไลน์ โดยคณะกรรมการจะพิจารณาตัดสินผลงานจาก คลิปวีดีโอการนำเสนอผลงานความยาว 5-7 นาทีของแต่ละทีม และการตอบคำถามรอบตัดสินจากคณะกรรมการฯผ่านระบบ Cisco Webex Meetings เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563

facebook like box

facebook like box