All for Joomla All for Webmasters

ยินดีต้อนรับนักเรียนตัวแทนศูนย์ สอวน. ทั้ง 13 ศูนย์ คณาจารย์ และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าร่วมทำการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16

 

 

มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) มอบหมายให้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16 (The Sixteenth Thailand Olympiad in Informatics 2020) ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2563 ณ อาคารวิทยวิภาส คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

โดยกิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกฯ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงสามารถในการแก้ปัญหาเชิงคำนวณ (Computational thinking) การเขียนโปรแกรม (Programming) และการวิเคราะห์อัลกอริทึม (Analysis of Algoritm) เพื่อพัฒนาศักยภาพในด้านทักษะการ Coding ขั้นสูงให้กับนักเรียนไทยให้มีความสามารถที่โดดเด่น และทัดเทียมกับระดับนานาชาติ โดยผู้ที่ได้รับรางวัลสามารถเข้าคัดเลือกการเป็นตัวแทนระดับชาติเพื่อเข้าแข่งขันใน Computer Olympiad ระดับโลก และสามารถเป็นกำลังของชาติในด้านเทคโนโลยีดิจิทัลต่อไปในอนาคต

 

และในโอกาสนี้ ผศ.ดร.สมเกียรติ  ศรีจารนัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ในฐานะประธานกรรมการจัดการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกฯ ขอกล่าวต้อนรับนักเรียนตัวแทนศูนย์ สอวน. ทั้ง 13 ศูนย์ คณาจารย์ และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าร่วมทำการแข่งขันและดำเนินกิจกรรมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม สอวน. ทุกประการ

 

 

ตราสัญลักษณ์ของการจัดงาน

ความหมาย

อักษรตัว T ซึ่งบรรจุด้วย ไบนารี่โค้ด โดยแทนเลข 0 ด้วยจุดสีขาว และแทนเลข 1 ด้วยจุดสีดำ ซึ่งเป็นไบนารี่โค้ดขนาด 4 บิต มีทั้งหมด 6 ชุดด้วยกัน โดยแถวแรกจะมีไบนารี่โค้ด 2 ชุดเมื่อแปลงเป็นเลขฐานสิบแล้วได้เลข 16 ซึ่งหมายถึงการแข่งขันครั้งที่ 16 และแถวที่ 2 ถึง 5 มีไบนารี่โค้ด แถวละ 1 ชุดเมื่อแปลงเป็นเลขฐานสิบแล้วได้ตัวเลข 2020 ซึ่งก็คือปีของการจัดการแข่งขัน 2020

อักษรตัว O สัญลักษณ์รูปโลก หมายถึง การจัดการแข่งขันที่มุ่งสู่ระดับสากล มีไดโนเสาร์สีส้มสื่อถึงจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีการค้นพบกระดูกไดโนเสาร์เป็นแห่งแรกในประเทศไทย โดยส่วนท้ายของตัวไดโนเสาร์ได้แปลงเป็นรูปเส้นเครือข่าย สื่อถึงการปรับเปลี่ยนจังหวัดไปสู่ความเป็น Smart City โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน

อักษรตัว I สัญลักษณ์รูป Circuit หรือวงจรไฟฟ้า สื่อถึงการจัดการแข่งขันทางด้านดิจิทัลเทคโนโลยี

อักษร KKU สีดินแดง หมายถึง ตัวย่อภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีสีดินแดงเป็นสีประจำมหาวิทยาลัย

16th 2020 หมายถึง การจัดการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2020 โดยเลข 16th ใช้สีเหลืองซึ่งเป็นสีประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นสถานที่จัดการแข่งขันครั้งที่ 16

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์จัดการแข่งขัน https://toi2020.kku.ac.th

Facebook page : https://www.facebook.com/toi2020.kku

 

สำหรับศูนย์ สอวน. ทั้ง 13 ศูนย์ ได้แก่

 1. ศูนย์ สอวน.มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 2. ศูนย์ สอวน.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 3. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยนเรศวร
 4. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.หาดใหญ่
 5. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.ปัตตานี
 6. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 7. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 8. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 9. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา
 10. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร
 11. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 12. ศูนย์ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 13. ศูนย์ สอวน. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

 

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนจาก

 

   

 

facebook like box

facebook like box