All for Joomla All for Webmasters

นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มข. สมาชิกทีม Are u OK คว้ารางวัล Gold Award รับเงินรางวัลจำนวน 20,000 USD จากการแข่งขันระดับนานาชาติในโครงการ 2021 TECH4GOOD Global Competition

 

            ซึ่ง นายพริษฐ์ จงหาญ (Parit Jongharn) นศ.หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ จากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เป็นหนึ่งในสมาชิกของทีม Are u OK ซึ่งเป็นทีมตัวแทนจากประเทศไทยจากโครงการ  Seeds for the Future สามารถคว้ารางวัลอันดับ 1 เงินรางวัลจำนวน 20,000 USD จากการแข่งขันระดับนานาชาติในโครงการ 2021 TECH4GOOD Global Competition

            TECH4GOOD Global Competition เป็นโครงการของบริษัท Huawei จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษานำเสนอความคิดสร้างสรรค์ในการนำเทคโนโลยีมาช่วยลดปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคม โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการต้องได้รับการคัดเลือกจากโครงการ Seeds for the Future ซึ่งผู้เข้าแข่งขันต้องนำเสนอนวัตกรรมโดยต้องคำนึงถึงปัญหาที่ประเทศควรให้ความสำคัญและความเป็นไปได้ของโครงงาน เช่นต้นทุน เทคโนโลยีและการนำไปใช้ โดยทางโครงการจะทำการคัดเลือกทีมจาก Seed for the future ทั่วโลกจนเหลือ 10 ทีม

 

           สุดท้ายหลังจากนั้นแต่ละทีมจะต้องนำเสนอโครงงานต่อคณะกรรมการเพื่อเป็น 1 ใน 3 ทีมสุดท้าย นอกจากนี้ยังมีอันดับ popular vote โดยทางบ้านสามารถเข้าไป vote ให้ทีมที่ตัวเองสนใจได้ รวมทั้งหมด 4 ทีม

 

                      โดยทีม Are u OK ได้จัดทำโครงงาน Turning green เนื่องจากปัญหาในปัจจุบัน กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีรถติดเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก ในทางการแพทย์นั้นถือว่ามีผลกระทบอย่างมากเพราะหากเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน รถพยาบาลจำเป็นต้องหาเส้นทางที่เร็วที่สุดเพื่อไปรับผู้ป่วย แต่ด้วยสภาพการจราจรทำให้ไปถึงที่หมายได้ช้ามาก ทีมได้นำเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยการเปลี่ยนสัญญาณไฟจราจร เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่รถพยาบาล โดยหลักการง่าย ๆ คือการคำนวณระยะทางระหว่างตำแหน่งของรถพยาบาลและตำแหน่งของไฟแดงเพื่อหาระยะเวลาที่เหมาะสมในการเปลี่ยนไฟจราจรจากไฟแดงเป็นไฟเขียว โดยคำนึงถึงจำนวนรถบนเส้นทางที่รถพยาบาลจะผ่าน ด้วยเทคโนโลยีที่ใช้ได้แก่ 5G, AI, และ Cloud Technology

 

 

โดยสมาชิกภายในทีม Are u OK ประกอบไปด้วยนักศึกษาจากสถาบันต่างๆดังนี้

Thitipong Phawadee

มหาวิทยาลัยรังสิต

Korndanai Eiamsherangkoon

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Achittaphon Wuttipanyarattanakul

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Patcharin Boonsomchua

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Karit Sookpreedee

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Parit Jongharn

มหาวิทยาลัยของแก่น

Chanisa Phopanao

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Chawanluk Charoensiri

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

           ผลที่ได้จากการแข่งขัน Are u OK ได้ชนะรางวัล Gold Award คว้าเงินรางวัลจำนวน 20,000 USD หรือแปลงเป็นเงินบาทกว่า 652,880 บาท พร้อมทั้งสิทธิประโยชน์อื่นๆอีกดังภาพ

และสามารถรับชม โครงงาน Turning green ได้จาก เว็บไซต์ของโครงการ

https://www.huawei.com/.../seeds-for-the.../community.html

 

facebook like box

facebook like box