All for Joomla All for Webmasters

ข่าวเด่น

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ผศ.ดร.พิพัธน์ เรืองแสง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล เป็นผู้แทนอธิการบดี เปิดตัวความร่วมมือการพัฒนาระบบดิจิทัลในการให้บริการประชาชน 19/ธ.ค./2562 1244
คณาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ร่วมพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ ตามโครงการ Erasmus+ CBHE ณ ประเทศกรีซ และ ประเทศเนเธอร์แลนด์ 12/พ.ย./2562 1591
ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 28/ส.ค./2562 1570
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 21/ส.ค./2562 2028
มข. เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพด้าน Digital Specialist ร่วมกับ มมส และ มทร.อีสาน วขก. 28/พ.ค./2562 1655
พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระดับคณะ ระหว่าง วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น กับ คณะวิทยาศาสตร์ 08/พ.ค./2562 1232
วิทยาการคอมพิวเตอร์ คว้ารางวัลนำเสนอระดับดีเด่น จากการนำเสนอผลงานทางวิชาในงานประชุมวิชาการระดับชาติ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5 26/มี.ค./2562 1562
วิทยาการคอมพิวเตอร์ คว้ารางวัลจากงานประชุมวิชาการ AUCC2019 26/มี.ค./2562 1631
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คว้ารางวัลจากการแข่งขัน การเขียนโปรแกรมควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ หรือหุ่นยนต์ซูโม่ (BRU SUMO BATTLE 2) ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับอุดมศึกษา 04/ก.พ./2562 1480
อาจารย์และนักศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน TECHJAM 2018 ระดับภูมิภาค 10/ก.ย./2561 2424

facebook like box

facebook like box