All for Joomla All for Webmasters

ข่าวเด่น

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
คณาจารย์จาก มหาวิทยาลัย Mindanao State University, ประเทศฟิลิปปินส์เยี่ยมชมภาควิชาฯ 12/ก.ย./2560 1636
ภาควิชาฯให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศอินโดนีเซีย 11/ก.ย./2560 1828
บริษัท น้ำตาลมิตรผล ประชุมหารือเพื่อพิจารณาให้ภาควิชาฯเป็นศูนย์ทดสอบสมรรถนะตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ 22/ส.ค./2560 1773
ภาควิชาฯ ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” 18/ส.ค./2560 1537
ภาควิชาฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท 20/ก.ค./2560 1766
นักศึกษาภาคคอมฯ เข้าร่วมการแข่งขันและได้รับเงินทุนสนับสนุนพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในโครงการ Startup Thailand League 2017 27/มิ.ย./2560 1971
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ม. ขอนแก่น ผลิตแอปพลิเคชันช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน 09/มิ.ย./2560 2357
นักศึกษาภาคคอมฯ เข้าร่วมแข่งขันและได้รับรางวัลในโครงการพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อธุรกิจเริ่มต้น (Digital Innovation Startup Apprentice) 30/พ.ค./2560 1653
KKU CS Pitching Day2017 22/เม.ย./2560 1365
กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 11/เม.ย./2560 873

facebook like box

facebook like box