All for Joomla All for Webmasters

ข่าวเด่น

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ภาควิชาฯให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศอินโดนีเซีย 11/ก.ย./2560 1571
บริษัท น้ำตาลมิตรผล ประชุมหารือเพื่อพิจารณาให้ภาควิชาฯเป็นศูนย์ทดสอบสมรรถนะตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ 22/ส.ค./2560 1412
ภาควิชาฯ ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” 18/ส.ค./2560 1263
ภาควิชาฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท 20/ก.ค./2560 1443
นักศึกษาภาคคอมฯ เข้าร่วมการแข่งขันและได้รับเงินทุนสนับสนุนพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในโครงการ Startup Thailand League 2017 27/มิ.ย./2560 1655
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ม. ขอนแก่น ผลิตแอปพลิเคชันช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน 09/มิ.ย./2560 1936
นักศึกษาภาคคอมฯ เข้าร่วมแข่งขันและได้รับรางวัลในโครงการพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อธุรกิจเริ่มต้น (Digital Innovation Startup Apprentice) 30/พ.ค./2560 1421
KKU CS Pitching Day2017 22/เม.ย./2560 1142
กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 11/เม.ย./2560 654
สัมภาษณ์โครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 1 05/เม.ย./2560 1092

facebook like box

facebook like box