All for Joomla All for Webmasters

ข่าวเด่น

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
สอบสัมภาษณ์ โควต้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รอบที่2) ประจำปีการศึกษา 2560 09/ก.พ./2560 961
ภาควิชาฯร่วมประชุมขับเคลื่อน "การพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่นสู่ความเป็นเทศบาลดิจิทัล" 03/ก.พ./2560 957
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 27/ม.ค./2560 837
โครงการส่งเสริมให้มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2559 23/ม.ค./2560 1064
KKU mHealth : Bootcamp & Hackathon 11/ม.ค./2560 1354
ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559 23/ธ.ค./2559 1038
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีแก่บุคลากรเนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการและได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 14/ธ.ค./2559 1300
บุคลากรภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "เจ้าหน้าที่สอบ" (Examiner) 08/ธ.ค./2559 770
ภาควิชาการคอมพิวเตอร์ เข้าศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการองค์กรของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 29/พ.ย./2559 1459
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์จากสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 27/ต.ค./2559 971

facebook like box

facebook like box