All for Joomla All for Webmasters

ข่าวเด่น

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ขอแสดงความยินดีแก่บุคลากรดีเด่น คนดีศรีจำปา ประจำปีการศึกษา 2558 19/พ.ย./2558 1003
การบรรยายสรุปเรื่อง Internet of Thing towards cloud platform โดยนักวิจัยจาก Nectec 04/พ.ย./2558 1602
ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 07/ก.ย./2558 1622
พิธีไหว้ครู ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2558 04/ก.ย./2558 1146
ประชุมสัมมนาด้านเทคโนโลยีอวกาศ 02/ก.ย./2558 1047
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา เข้าศึกษาดูงานที่ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 28/ส.ค./2558 905
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2558 04/ส.ค./2558 1050
ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 20/ก.ค./2558 1379
อีกครั้งกับความภาคภูมิใจของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รางวัล Best Paper Award กับผลงานนักศึกษาและอาจารย์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มข และ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มทส 06/ก.ค./2558 1813
นักศึกษา สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ได้เดินทางไปแลกเปลี่ยนการฝึกงานสหกิจ ณ ประเทศอินโดนีเซีย 06/ก.พ./2558 2150

facebook like box

facebook like box