All for Joomla All for Webmasters

ความร่วมมือกับIBM

 

ความร่วมมือระหว่าง ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ กับบริษัท IBM 

 

         IBM และ CS@KKU กำลังเจรจาเพื่อจัดตั้ง Center of Excellence ศูนย์ความเป็นเลิศ

 เพื่อพัฒนาอาจารย์และนักศึกษาให้มีความเป็นเลิศในด้านวิชาการ

ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ 50 ชุด และ Software จาก IBM

พัฒนาอาจารย์และนักศึกษาให้สามารถสอบและได้รับ Certification จาก IBM

โดยการสนับสนุนจาก IBM

 


facebook like box

facebook like box