All for Joomla All for Webmasters

เสริมความแข็งแกร่งภาคการศึกษา ผนึกกำลังต่อยอดภาคธุรกิจ ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

         

          คณะผู้บริหารจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) และไอบีเอ็ม ร่่วมแถลงความร่วมมือฯ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งภาคการศึกษา ผนึกกำลังต่อยอดภาคธุรกิจ ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

          IBM partners with Chulalongkorn University, Kasetsart University, Khon Kaen University, King Mongkut's University of Technology Thonburi, Mae Jo University, Mahidol University, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon, Rangsit University, Thammasat University and Thailand Management Association to develop Big Data and Analytics capabilities for education and business in Thailand

 

 

facebook like box

facebook like box