All for Joomla All for Webmasters

ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ

ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
GIS นำ Drone PIGEON V เสริมทัพการสำรวจและวิจัยทางภูมิศาสตร์ เขียนโดย Super User 1166
ศูนย์ สอวน. มข.รับมอบเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16 เขียนโดย Super User 250
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ในการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับ ป.ตรี ด้วย Portfolio ประจำปีการศึกษา 2562 เขียนโดย Super User 525
ขอเชิญนักศึกษาและผู้ที่สนใจร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ “Introduction to Blockchain and Applications of Game Theory” เขียนโดย Super User 476
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาระบบสำรวจทำแผนที่ทางอากาศด้วยอากาศยานไร้นักบินชนิดปีกตรึงขึ้นลงทางดิ่ง(VTOL-UAV Mapping System) เขียนโดย Super User 246
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่ออาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ SC.09 ว่า “วิทยวิภาส” เขียนโดย Super User 582
ผศ.ดร.พิพัธน์ เรืองแสง จัดโครงการ Innovation on Remote Sensing Education and Learning : IRSEL (www.irsel.eu) ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด เขียนโดย Super User 435
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบสำรวจทำแผนที่ทางอากาศด้วยอากาศยานไร้นักบินชนิดปีกตรึงขึ้นลงทางดิ่ง เขียนโดย Super User 259
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ร่วมกิจกรรมในพิธีอัญเชิญพระแก้วมรกตขึ้นสู่อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ (SC.09) วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. เขียนโดย Super User 602
รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ด้วย Portfolio (TCAS 62 รอบที่1) เขียนโดย Super User 1274

facebook like box

facebook like box