All for Joomla All for Webmasters

ถ่ายรายการ “เ(ก)รียนไหนดี” ณ วิทยาการคอมพิวเตอร์ มข.

 

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 63 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับเกียรติจาก บริษัท วันนี้วันดี โปรดักชั่น จำกัด ผู้ร่วมผลิตรายการโทรทัศน์ชื่อ ()รียนไหนดี ซึ่งเป็นรายการรูปแบบวาไรตี้ในการนำเสนอคณะภาควิชาหรือสาขาวิชาเรียนที่น่าสนใจและแปลกใหม่ของแต่ละมหาวิทยาลัยในประเทศไทย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนที่กำลังจะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่สนใจ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ดำเนินรายการโดยพิธีกร คุณท็อป ณภัทร โชคจินดาชัยและตัวแทนนักศึกษาจากสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

เริ่มต้นรายการโดยการแนะนำและเยี่ยมชมอาคารวิทยวิภาส คณะวิทยาศาสตร์ มข. ซึ่งเป็นอาคารที่ทำการของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จากนั้นน้องๆนักศึกษาอาสาพารายการไปดูบรรยากาศการเรียนการสอนในรายวิชา Cyber Security ณ ห้อง 9524 Lab Computer Network สอนโดย ผศ.ดร.ชิตสุธา  สุ่มเล็ก และน้องๆพาพิธีกรชมผลงานและร่วมทดลองนวัตกรรมของสาขาฯ บริเวณห้องอเนกประสงค์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 อาคารวิทยวิภาส ได้แก่

 ผลงานด้าน Start Up ได้แก่ Wash Easy : ระบบเครื่องซักผ้าอัตโนมัติ, ปลูกไรดี : ระบบวิเคราะห์อัจฉริยะในการเลือกปลูกพืชโดยอุปกรณ์ IOT, Dorm up : ระบบบริหารจัดการหอพัก)

• Hackathon : e-initiative หรือกิจกรรมการแข่งขันคิดค้นสร้างสรรค์และออกแบบ Platform ด้านการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชน

• ห้อง Lab DS&AI หรือห้องปฏิบัติการทางด้านวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์

ห้อง Advanced GIS  หรือห้องปฏิบัติทางด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์ขั้นสูง

เหว้าอีสานเด้อ หรือระบบสังเคราะห์เสียงพูดภาษาอีสาน เป็นระบบแปลงข้อความภาษาอีสานที่เขียนด้วยตัวอักษรไทย เป็นเสียงพูดภาษาอีสาน โดยการประยุกต์ AI และ Machine Learning

การลงคะแนนเสียงอัจฉริยะ หรือการรู้จำรูปแบบเสียงพูดของแต่ละบุคคล โดยในงานนี้จะเป็นการนำไปใช้ร่วมกับการลงคะแนนเสียงที่สามารถใช้เสียงพูดทั้งในขั้นตอนของยืนยันตัวตนของบุคคล และการลงคะแนนเสียงได้เลย

ร้านค้าอัจฉริยะ หรือร้านสะดวกซื้ออัจฉริยะไม่ต้องต่อคิว และไม่ต้องจ่ายเงินสด ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเช่น AI มาประยุกต์ใช้งาน โดยลูกค้าสามารถหยิบสินค้า และนำมาสแกนเพื่อที่จะจ่ายเงินด้วยตนเองได้เลย

โรงช่าง  จัดแสดงอุปกรณ์ IoT และ Wireless Sensors

 

จากนั้นพิธีกรได้ทำการสัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.สิรภัทร  เชี่ยวชาญวัฒนา หัวหน้าสาขาวิชาฯถึงความสำคัญของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน จุดเด่นของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มข. หลักสูตรของสาขาวิชาฯ สิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเรียนและทุนการศึกษานอกจากนี้ได้สัมภาษณ์ ดร.อภิศักดิ์ พัฒนจักร เกี่ยวกับกิจกรรม StartUp ที่สาขาวิชาฯได้คว้ารางวัลมาอย่างมากมายอีกด้วย

 

ขอขอบคุณ

- บริษัท วันนี้วันดี โปรดักชั่น จำกัด ที่ได้ให้การอนุเคราะห์ถ่ายรายการเ(ก)รียนไหนดีและได้เล็งเห็นความสำคัญของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มข.

- อุทยาน วิทยาศาสตร์ มข.และบริษัท ว็อทอีซี่ จำกัด ที่ได้สละเวลาอันมีค่าในการร่วมถ่ายรายการและจัดแสดงผลิตภัณฑ์

- คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาทุกคนที่ให้ความร่วมมือร่วมแรงใจในการทำกิจกรรมครั้งนี้

 

รูปกิจกรรม

facebook like box

facebook like box