All for Joomla All for Webmasters

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งส่วนงานใหม่เป็น วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งส่วนงานใหม่เป็น วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1793/2564 เรื่องการจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งส่วนงานใหม่เป็น วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2564

 

facebook like box

facebook like box