All for Joomla All for Webmasters

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ในการรับนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2565

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์

ในการรับนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รอบที่ 1 Portfolio  ประจำปีการศึกษา 2565 

 

1.ทุนโครงการช้างเผือก

2.โครงการทุนผู้มีความสามารถดีเด่นด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.โครงการพัฒนาผู้มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

facebook like box

facebook like box