All for Joomla All for Webmasters

ฝ่ายงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดการระบบข้อมูลศิษย์เก่า

 

 

         ฝ่ายงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดยคุณราชพร ปทะวานิช หัวหน้าฝ่าย งานศิษย์เก่าสัมพันธ์และทีมงาน ได้เข้าเยี่ยมวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ณ. ห้องประชุมวิทยวิภาส 3 อาคารวิทยวิภาส ในวันที่ 4 มีนาคม 2565 ซึ่งทีมผู้บริหารของวิทยาลัยได้ให้การต้อนรับและเข้าร่วมหารือ นำโดย ผศ.ดร.สิลดา อินทรโสธรฉันท์ รักษาการรองคณบดีบริหาร ผศ.ณกร วัฒนกิจ รักษาการรองคณบดีฝ่ายวิชาการ อ. ธนพล ตั้งชูพงศ์ รักษาการผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  ได้เข้าร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดการระบบข้อมูลศิษย์เก่า เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าสัมพันธ์ของทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป

facebook like box

facebook like box