All for Joomla All for Webmasters

เปิดรับสมัครโครงการพิเศษ ทุนโครงการช้างเผือก และสมัครเข้าศึกษาในโครงการผู้มีความสามารถพิเศษฯ ประจำปีการศึกษา 2556

Read More

 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มข.

เปิดรับสมัครโครงการพิเศษระดับปริญญาตรี, สมัครเข้าศึกษาในโครงการผู้มีความสามารถพิเศษฯ (รอบที่ 2)

และทุนโครงการผู้มีความสามารถพิเศษฯ (รอบที่ 2)    ประจำปีการศึกษา 2556

 

1. ประกาศรับสมัครโครงการพิเศษฯ ประจำปีการศึกษา 2556

-รายละเอียดการรับสมัครโครงการพิเศษฯ

-ระบบสมัครเรียนออนไลน์

 

2. สมัครเข้าศึกษาในโครงการผู้มีความสามารถพิเศษฯ (รอบที่ 2)

-รายละเอียดการรับสมัคร

-ใบสมัครเข้าศึกษาโครงการผู้มีความสามารถพิเศษฯ

 

 3. ทุนโครงการผู้มีความสามารถพิเศษฯ (รอบที่ 2)

-รายละเอียดการรับสมัครผู้มีความสามารถพิเศษฯ

-ใบสมัครทุนโครงการผู้มีความสามารถพิเศษฯ

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น. โทรศัพท์ 0-4336-2188-90 ต่อ 101-103 โทรสาร. 0-4334-2910

facebook like box

facebook like box