All for Joomla All for Webmasters

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการพิเศษระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 (รอบที่ 1)

“ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการพิเศษระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 (รอบที่ 1)”

ขอให้รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ในวันที่ 17-19  เมษายน 2556

ที่ http://reg.kku.ac.th

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา.......... 

         2.    รายละเอียดการรายงานตัว  (ตามประกาศ มข. ฉบับที่ 1794/2555  หน้าที่ 5)

facebook like box

facebook like box