All for Joomla All for Webmasters

สื่อโทรทัศน์ของประเทศอินโดนีเซียได้ให้ความสนใจ ในการส่งนักศึกษามาแลกเปลี่ยนในรายวิชาสหกิจศึกษาของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

         

          วันที่ 28 เมษายน 2558  สื่อโทรทัศน์ของประเทศอินโดนีเซียได้ให้ความสนใจ ในการส่งนักศึกษามาแลกเปลี่ยนในรายวิชาสหกิจศึกษาของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

          จึงได้มีการสัมภาษณ์ท่าน ผศ.ดร.พิพัธน์ เรืองแสง หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และอาจารย์สถาพร ไพบูลย์ศักดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ในรายการ "Spacial talk"   ในการเดินการไปนิเทศน์นักศึกษาที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่ 28 - 30 เมษายน 2558

 

 

facebook like box

facebook like box