All for Joomla All for Webmasters

ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ฝ่ายงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดการระบบข้อมูลศิษย์เก่า 07/มี.ค./2565 280
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รับเข้า ป.ตรี รอบ portfolio ครั้งที่ 1/2 ประจำปีการศึกษา 2565 28/ม.ค./2565 344
แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ภาคปลาย ปีการศึกษา2564 ฉบับที่ 3 17/ม.ค./2565 928
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ในการรับนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2565 06/ม.ค./2565 832
แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 2) 05/ม.ค./2565 693
แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน-ภาคปลาย-2564 26/พ.ย./2564 263
การฝึกอบรมเและสอบปฏิบัติ วัดทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ( Computer programming skills ) 11/ต.ค./2564 2672
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งส่วนงานใหม่เป็น วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 01/ก.ย./2564 333
การรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 05/เม.ย./2564 12644
การส่งเอกสารใบตรวจร่างกาย รอบ Portfolio ปีการศึกษา 2564 11/ม.ค./2564 672

facebook like box

facebook like box