All for Joomla All for Webmasters

ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่ออาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ SC.09 ว่า “วิทยวิภาส” 29/พ.ย./2561 1650
ผศ.ดร.พิพัธน์ เรืองแสง จัดโครงการ Innovation on Remote Sensing Education and Learning : IRSEL (www.irsel.eu) ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด 28/พ.ย./2561 1150
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบสำรวจทำแผนที่ทางอากาศด้วยอากาศยานไร้นักบินชนิดปีกตรึงขึ้นลงทางดิ่ง 21/พ.ย./2561 529
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ร่วมกิจกรรมในพิธีอัญเชิญพระแก้วมรกตขึ้นสู่อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ (SC.09) วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. 12/พ.ย./2561 1340
รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ด้วย Portfolio (TCAS 62 รอบที่1) 02/พ.ย./2561 2438
หมดปัญหาการสั่งพิมพ์เอกสารด้วยบริการใหม่จาก มข. 11/ต.ค./2561 1410
องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ 30/ส.ค./2561 2393
ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล เข้าพบคณาจารย์และบุคลากรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อนำเสนอตนเองและแสดงวิสัยทัศน์ในการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 02/ส.ค./2561 920
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์/ประกาศผลสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ) ประจำปีการศึกษา 2561 24/ก.ค./2561 2257
ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ นำนักเรียนเข้าแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14 22/มิ.ย./2561 3045

facebook like box

facebook like box