All for Joomla All for Webmasters

ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ถ่ายรายการ “เ(ก)รียนไหนดี” ณ วิทยาการคอมพิวเตอร์ มข. 29/ก.ย./2563 2414
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาระบบการจัดการเรียนรู้(Learning Management System)ด้วยวิธีคัดเลือก 31/ม.ค./2563 778
รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 20/ม.ค./2563 1502
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่1(Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2563 11/ม.ค./2563 1174
GIS นำ Drone PIGEON V เสริมทัพการสำรวจและวิจัยทางภูมิศาสตร์ 25/มิ.ย./2562 2558
ศูนย์ สอวน. มข.รับมอบเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16 17/มิ.ย./2562 3070
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ในการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับ ป.ตรี ด้วย Portfolio ประจำปีการศึกษา 2562 09/ม.ค./2562 1302
ขอเชิญนักศึกษาและผู้ที่สนใจร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ “Introduction to Blockchain and Applications of Game Theory” 04/ม.ค./2562 1341
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาระบบสำรวจทำแผนที่ทางอากาศด้วยอากาศยานไร้นักบินชนิดปีกตรึงขึ้นลงทางดิ่ง(VTOL-UAV Mapping System) 04/ธ.ค./2561 883
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่ออาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ SC.09 ว่า “วิทยวิภาส” 29/พ.ย./2561 2384

facebook like box

facebook like box