All for Joomla All for Webmasters

ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศผลผู้ได้รับทุนการศึกษา โครงการสรรหาบุคลากรศักยภาพสูง ระยะที่ 3 จาก บจก.เทเลโทรล วัน จำกัด 04/ก.ค./2554 1824
ประกาศ วิชา 322377 SPECIAL TOPICS IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY เริ่มเรียน วันเสาร์ ที่ 11 มิ.ย. 2554 08/มิ.ย./2554 2146
ประกาศ วิชา 322473 SOFTWARE DEVELOPMENT AND PROJECT MANAGEMENT เรียน เวลา 17.00 - 20.00 น. ห้อง 8103 06/มิ.ย./2554 1858
ประกาศให้ผู้ที่มีรายชื่อสำรองสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์เข้ารายงานตัว 25/พ.ค./2554 1666
ประกาศผลสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาในโครงการพิศษฯ ประจำปีการศึกษา 2554 (รอบที่ 2) 19/พ.ค./2554 2522
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการพิเศษฯ รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2554 09/พ.ค./2554 4579
ภาคฯ กำลังติดต่อ สวทช (NECTEC) เพื่อเป็นศุนย์จัดสอบ ITPE 04/พ.ค./2554 1922
แบบฟอร์ม "รายงานการตรวจสุขภาพร่างกาย" 26/เม.ย./2554 2831
โครงการพิเศษฯ รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2554 สมัครหอพักมหาวิทยาลัย ที่กองกิจการศึกษา 25/เม.ย./2554 1897
ประกาศรับสมัครรับทุนเรียนต่อ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 08/เม.ย./2554 2257

facebook like box

facebook like box