All for Joomla All for Webmasters

ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการพิเศษ รอบที่ 1 07/เม.ย./2554 4143
ประกาศรับสมัครนักเรียน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตบัณฑิตที่ความสามารถพิเศษ 06/มี.ค./2554 2171
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา สำหรับนักเรียนในโครงการส่งเสริมบัณฑิตที่มีความสามารถพิเศษ 06/มี.ค./2554 2551
ตารางสอบและเลขที่นั่งสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับ ปริญญาโท ปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปี 54 03/มี.ค./2554 1810
นักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 21/ก.พ./2554 2406
กำหนดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 2553 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 14/ก.พ./2554 2265
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 22/ธ.ค./2553 1578
การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 04/ส.ค./2553 2520
การรับสมัครนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมค่าย ESS-KMUTT รุ่นที่ 4 28/ก.ค./2553 2138
การรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศ 28/ก.ค./2553 1839

facebook like box

facebook like box