All for Joomla All for Webmasters

ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนในโครงการส่งเสริมการผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถพิเศษทางคอมพิวเตอร์ 18/พ.ย./2551 2429
อ.วชิราวุธ ธรรมวิเศษ ได้รับรางวัล "บทความดีเด่น " จาก ECTI-CARD 2009 18/พ.ย./2551 4435
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนโครงการส่งเสริมการผลิตบัณฑิตมีความสามารถ(โครงการช้างเผือก) 18/พ.ย./2551 4768
บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กำหนดเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 19/ก.พ./2551 5091
ภาควิชาฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวด โครงการวิจัยเพื่อพัฒนามาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูล 08/ก.ย./2550 3041
การให้บริการห้องสมุดภาควิทยาการคอมพิวเตอร์ 12/ก.ค./2550 2814
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการประเมินผลการสอนของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ 20/ก.พ./2550 1976

facebook like box

facebook like box