All for Joomla All for Webmasters

ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ผศ.ดร.พิพัธน์ เรืองแสง จัดโครงการ Innovation on Remote Sensing Education and Learning : IRSEL (www.irsel.eu) ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด 28/พ.ย./2561 1760
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบสำรวจทำแผนที่ทางอากาศด้วยอากาศยานไร้นักบินชนิดปีกตรึงขึ้นลงทางดิ่ง 21/พ.ย./2561 769
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ร่วมกิจกรรมในพิธีอัญเชิญพระแก้วมรกตขึ้นสู่อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ (SC.09) วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. 12/พ.ย./2561 1942
รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ด้วย Portfolio (TCAS 62 รอบที่1) 02/พ.ย./2561 3362
หมดปัญหาการสั่งพิมพ์เอกสารด้วยบริการใหม่จาก มข. 11/ต.ค./2561 2147
องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ 30/ส.ค./2561 2832
ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล เข้าพบคณาจารย์และบุคลากรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อนำเสนอตนเองและแสดงวิสัยทัศน์ในการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 02/ส.ค./2561 1277
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์/ประกาศผลสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ) ประจำปีการศึกษา 2561 24/ก.ค./2561 2543
ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ นำนักเรียนเข้าแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14 22/มิ.ย./2561 3500
บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกันทั่วประเทศ) ประจำปีการศึกษา 2561 11/มิ.ย./2561 933

facebook like box

facebook like box