All for Joomla All for Webmasters

ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม StartUp Thailand Regional : Pitching Challenge 18/ส.ค./2559 1717
ผลการสอบสัมภาษณ์และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในโครงการพิเศษระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 รอบที่ 2 15/ก.ค./2559 1997
ประกาศ ผลการสอบสัมภาษณ์การับบุคคลเข้าศึกษาโครงการพิเศษระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบที่1) 21/เม.ย./2559 2521
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการพิเศษระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา2559(รอบที่1) 29/มี.ค./2559 4452
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระบดับปริญญาตรีตามโครงการต่างๆ 16/มี.ค./2559 2251
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนโครงการพิเศษระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 รอบที่1 15/มี.ค./2559 1921
กำหนดการพิธีไหว้ครูภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา2558 31/ส.ค./2558 1079
ประกาศ รายชื่ออผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามโครงการพิเศษระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 2) 23/มิ.ย./2558 2970
สื่อโทรทัศน์ของประเทศอินโดนีเซียได้ให้ความสนใจ ในการส่งนักศึกษามาแลกเปลี่ยนในรายวิชาสหกิจศึกษาของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 01/พ.ค./2558 3211
นศ ต่างประเทศจากมหาวิทยาลัย UNIDUS ประเทศอินโดนีเซีย ได้มาแลกเปลี่ยนการเรียนกับภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 06/ก.พ./2558 1587

facebook like box

facebook like box