All for Joomla All for Webmasters

ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในโครงการส่งเสริมการผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ โครงการช้างเผือก ประจำปีการศึกษา 2558 04/ธ.ค./2557 2591
รับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี และนักเรียนเข้าร่วม โครงการส่งเสริมการผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถพิเศษทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 28/ต.ค./2557 2886
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนในโครงการส่งเสริมการผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถพิเศษ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการช้างเผือก) ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2558 24/ก.ย./2557 1845
ทุนโครงการส่งเสริมการผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการช้างเผือก) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ 22/ส.ค./2557 2667
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ IBM Business Analytics เพื่อบริหารจัดการข้อมูลภายในองค์กร 16/ก.ค./2557 1667
ประกาศรับสมัครทุน + รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถพิเศษทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบที่ 2) 06/พ.ค./2557 2461
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ บริษัท เคพี ซอฟท์ จำกัด ได้ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง “โครงการพัฒนานักศึกษา IT พร้อมใช้” 24/ก.พ./2557 1768
ประชาสัมพันธ์.....นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ..ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัคร นิสิต/ นักศึกษา หรือสนใจเข้าร่วมงานและเติบโตเป็นกำลังสำคัญใน อนาคตของธนาคารภายใต้ชื่อโครงการ Function Trainee Program 17/ก.พ./2557 1915
ประกาศ....นศ.ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 23/ม.ค./2557 1612
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์จัดบรรยายพิเศษ โดย Associate Professor Dusit Niyato, NTU, Singapore 13/ม.ค./2557 3741

facebook like box

facebook like box