All for Joomla All for Webmasters

ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์จัดบรรยายพิเศษ โดย Associate Professor Dusit Niyato, NTU, Singapore 13/ม.ค./2557 3306
ขอเชิญนักศึกษา นักวิจัย บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการสัมมนา หัวข้อ "การพัฒนาซอฟต์แวร์ ให้ตรงใจผู้ใช้งาน" 09/ม.ค./2557 1195
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์การรับนักเรียนทุน + นักเรียนเข้าร่วม โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านคอมพิวเตอร์ฯ และ ทุนโครงการช้างเผือก 07/ม.ค./2557 1939
รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 - 4 ทุกสาขาวิชา เพื่อเป็น Ambassador ไปแนะนำภาควิชาให้กับน้องๆ ตามโรงเรียนต่างๆ 06/ธ.ค./2556 1344
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์การรับนักเรียนทุน + นักเรียนเข้าร่วม โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านคอมพิวเตอร์ฯ 04/ธ.ค./2556 1773
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ทุนโครงการช้างเผือก ประจำปีการศึกษา 2557 28/พ.ย./2556 1553
รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 - 4 ทุกสาขาวิชา เพื่อเป็น Ambassador ไปแนะนำภาควิชา 08/พ.ย./2556 1399
ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน/สหกิจศึกษา 05/พ.ย./2556 4440
ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ โดยผู้เชี่ยวชาญ จากบริษัท IBM ประเทศไทย ในโครงการ Smarter Cities Challenge 01/พ.ย./2556 1487
โครงการ True Academy 15/ต.ค./2556 1985

facebook like box

facebook like box