All for Joomla All for Webmasters

ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ขั้นตอนการจองใช้ห้องประชุมภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 10/พ.ค./2556 5157
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ โครงการพิเศษฯ ประจำปี 2556 (รอบที่ 2) 08/พ.ค./2556 4718
รับสมัครโครงการพิเศษฯ รอบที่2 29/เม.ย./2556 3191
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการพิเศษระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 (รอบที่ 1) 05/เม.ย./2556 4355
กำหนดการสอบสัมภาษณ์ และข้อปฏิบัติ ในการรับบุคคลเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2556 15/ม.ค./2556 2070
เปิดรับสมัครโครงการพิเศษ ทุนโครงการช้างเผือก และสมัครเข้าศึกษาในโครงการผู้มีความสามารถพิเศษฯ ประจำปีการศึกษา 2556 27/ธ.ค./2555 1767
ประกาศผลสอบสัมภาษณ์เข้าร่วมโครงการผู้มีความสามารถพิเศษฯ ประจำปีการศึกษา 2556 17/ธ.ค./2555 1568
ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ทุนโครงการช้างเผือก ประจำปีการศึกษา 2556 17/ธ.ค./2555 1932
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนโครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2556 (รอบที่ 1) 23/พ.ย./2555 1088
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนโครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2556 (รอบที่ 1) 23/พ.ย./2555 1553

facebook like box

facebook like box