All for Joomla All for Webmasters

ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ โครงการพิเศษฯ ประจำปี 2556 (รอบที่ 2) 08/พ.ค./2556 4830
รับสมัครโครงการพิเศษฯ รอบที่2 29/เม.ย./2556 3357
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการพิเศษระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 (รอบที่ 1) 05/เม.ย./2556 4506
กำหนดการสอบสัมภาษณ์ และข้อปฏิบัติ ในการรับบุคคลเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2556 15/ม.ค./2556 2200
เปิดรับสมัครโครงการพิเศษ ทุนโครงการช้างเผือก และสมัครเข้าศึกษาในโครงการผู้มีความสามารถพิเศษฯ ประจำปีการศึกษา 2556 27/ธ.ค./2555 1876
ประกาศผลสอบสัมภาษณ์เข้าร่วมโครงการผู้มีความสามารถพิเศษฯ ประจำปีการศึกษา 2556 17/ธ.ค./2555 1710
ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ทุนโครงการช้างเผือก ประจำปีการศึกษา 2556 17/ธ.ค./2555 2099
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนโครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2556 (รอบที่ 1) 23/พ.ย./2555 1177
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนโครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2556 (รอบที่ 1) 23/พ.ย./2555 1684
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนโครงการช้างเผือก ประจำปีการศึกษา 2556 09/พ.ย./2555 1103

facebook like box

facebook like box