All for Joomla All for Webmasters

 

ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น(ปฏิบัติงานสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์) ดังนี้

1.รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาอื่นที่สัมพันธ์กันรายละเอียดตามไฟล์แนบ

2.รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโทหรือเอก สาขาวิชาการับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือภูมิสารสนเทศศาสตร์ หรือที่สัมพันธ์กับเทคโนโลยีสำรวจเชิงพื้นที่ ภูมิสารสนเทศศาสตร์และการับรู้จากระยะไกลรายละเอียดตามไฟล์แนบ

facebook like box

facebook like box