All for Joomla All for Webmasters

บริษัทสยามชำนาญกิจ สัมภาษณ์งานและรับ นศ. ฝึกงาน-สหกิจศึกษา

 

 

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร SC.06 บริษัท สยามชำนาญกิจ จำกัด โดยคุณประธาน ด่านสกุลเจริญกิจ (CEO) ได้ให้ความกรุณาเข้าสัมภาษณ์งานและรับนักศึกษาฝึกงาน - นักศึกษาสหกิจศึกษา ทั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีที่นักศึกษาจะได้เข้าฝึกงานและเข้าทำงานกับบริษัทที่มีชื่อเสียงด้านวิศกรรมซอฟต์แวร์

 

รูปกิจกรรม

facebook like box

facebook like box