All for Joomla All for Webmasters

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

------------------------------------------------

          ด้วยภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อัตราเงินเดือน 13,000 บาท

 ***** ขยายเวลารับสมัคร ถึงวันที่ 1 พ.ค. 2557

-สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์วันที่ 2 พ.ค. 2557 *****

 

รายละเอียดการรับสมัคร...

 

แบบฟอร์มใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฎิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป..

 

***** ขยายเวลารับสมัคร ถึงวันที่ 1 พ.ค. 2557

-สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์วันที่ 2 พ.ค. 2557 *****

 

 

 

 

facebook like box

facebook like box