All for Joomla All for Webmasters

ประกาศรับสมัครงาน บริษัท เคพี ซอฟท์ จำกัด

บริษัท เคพี ซอฟท์ จำกัด

เราเป็นบริษัทฯ ผู้ผลิต,พัฒนาและติดตั้งซอฟต์แวร์โซลูชั่นแบบครบวงจร โดยเป็นผู้นำตลาดซอฟต์แวร์ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ (Automotive)  ซึ่ง   คลอบคลุมทั้งรถยนต์, รถมอเตอร์ไซค์, รถแทรกเตอร์และกลุ่มเช่าซื้อ/ลีสซิ่งสำหรับธนาคารและสถาบันการเงินอีกทั้งบริษัทฯ ยังได้จำหน่ายและติดตั้งซอฟต์แวร์สำหรับระบบ ERP ประเภทต่างๆ รวมถึงระบบงาน HR รวมลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ที่บริษัทฯ ผลิตและพัฒนามากกว่า 20 ประเภท

ด้วยจุดมุ่งหมาย ที่จะเป็นผู้นำในการให้บริการระดับผู้เชี่ยวชาญระบบบริหารจัดการธุรกิจยานยนต์ ศูนย์บริการ DMS (Dealer Management System), ระบบเช่าซื้อ/ลีสซิ่ง, ธุรกิจสถาบันการเงินและระบบบัญชีด้วยซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่นที่ได้รับการพัฒนาขึ้นจากพื้นฐานความต้องการของบริษัทรถยนต์ขนาดใหญ่ (OEM) รวมถึงธนาคาร/สถาบันการเงินและธุรกิจภายในประเทศด้วยระยะเวลากว่า 10 ปี ที่เราได้พัฒนา ปรับปรุง และวิเคราะห์ระบบ ทำให้ซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่นของบริษัทฯ ได้ถูกนำไปใช้งานกับลูกค้าซึ่งเป็นองค์กรขนาดเล็กและขนาดใหญ่เป็นจำนวนมาก

มีความประสงค์ที่จะรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กำลังสำเร็จการศึกษา หรือนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้ว เข้าร่วมงานกับบริษัท โดยมีตำแหน่งที่รับสมัครงานดังนี้

ตำแหน่ง

จำนวน (คน)

.NET

2

Android

> 6

 

นักศึกษาท่านใดสนใจสามารถมาลงชื่อได้ที่ พี่วิจิตรา  ขจร  (อ้อมเล็ก)

ที่สารบรรณภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นจนถึงวันที่ 6 มีนาคม 2557

และสอบในวันที่ 12 มีนาคม 2557 ณ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ: KP Soft ลงนามความร่วมมือกับภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรด้าน IT พร้อมใช้

facebook like box

facebook like box