All for Joomla All for Webmasters

คณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมประชุมวิชาการ KST 2020

 

วันที่ 29 - 31 มกราคม 2563 คณาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมเป็นกรรมการและร่วมประชุมวิชาการ 2020 – 12th International Conference on Knowledge and Smart Technology (KST 2020) ณ โรงแรมอมารี พัทยา, จังหวัดชลบุรี โดยได้นำนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต เข้าร่วมนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการครั้งนี้ด้วย

facebook like box

facebook like box