All for Joomla All for Webmasters

ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "GeospatialLife Long Learning"

 

วันที่ 9 มีนาคม 2563 ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "GeospatialLife Long Learning" ณ ห้องโซมิน่า โรงแรมโซเทลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน และรับมอบกระเช้าแสดงความขอบคุณจาก ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ทั้งนี้ได้มีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานได้แก่ ผศ.สมเกียรติ ศรีจารนัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.อุราวรรณ จันทร์เกษ ผอ.ศูนย์ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มข. ในโอกาสนี้ ผศ.ดร.สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้บรรยายพิเศษ เรื่องการพัฒนาหลักสูตรในรูปแบบ Second Degree

 

รูปกิจกรรม

facebook like box

facebook like box