All for Joomla All for Webmasters

ข่าววิจัยและวิชาการ

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
รศ. ดร.ศาสตรา ได้รับเกียรติให้เป็น Editor of The ECTI TRANSACTIONS ON COMPUTER ENG., COMPUTER and INFORMATION TECHNOLOGY 24/ก.ค./2555 1939
ดร. คำรณ สุนัติ, ดร. จักรชัย โสอินทร์ และดร.สายยัญ สายยศ ได้รับเกียรติให้เป็น Session Chair ในการประชุมวิชาการ KST 2012 24/ก.ค./2555 1985
รศ.ดร.ศาสตรา วงศ์ธนวสุ ได้รับเกียรติ Invited Speaker ในการประชุมวิชาการ KST 2012 24/ก.ค./2555 1568
ดร. จักรชัย โสอินทร์ ได้รับเกียรติให้เป็น Program Committee ในการประชุมวิชาการ AINTEC 2012 24/ก.ค./2555 1539
ดร. จักรชัย โสอินทร์ อาจารย์ประจำ ภาควิชาวิทยการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น ได้เข้าร่วม ประชุม และนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 24/ก.ค./2555 2693
ดร. จักรชัย โสอินทร์ ได้ร่วมแต่งหนังสือ คู่มือเขียนแอพ Windows Phone สำหรับผู้เริ่มต้น จัด พิมพ์โดย สำนักพิมพ์ Provision 2012 18/ก.ค./2555 2110
ดร. จักรชัย โสอินทร์ นำเสนอผลงานวิชาการที่ JCSSE 2012 27/มิ.ย./2555 1434
ดร.วรารัตน์ รุ่งวรวุฒิ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการ 27/มิ.ย./2555 1408
ดร.พิพัธน์ เรืองแสง เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการ 27/มิ.ย./2555 1647
รศ. ดร. ศาสตรา วงศ์ธนวสุ ได้รับเชิญเป็น General Co-Chair Committee ของ KST 2012 24/เม.ย./2555 1703

facebook like box

facebook like box