All for Joomla All for Webmasters

ข่าวบุคลากร

ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์นำคณะเข้าหารือเรื่องการพัฒนาหลักสูตรและความร่วมมือด้านต่างๆกับบริษัทอินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด สาขาขอนแก่น เขียนโดย Super User 13
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมกิจกรรมประเพณีรดน้ำขอพรจากผู้อาวุโสเนื่องในวันสงกรานต์ ณ บริเวณลานพระพุทธเมตตาคณะวิทยาศาสตร์ เขียนโดย Super User 57
ผู้บริหารสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์พร้อมคณะฯ เข้ามอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่งรักษาการแทน รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล เขียนโดย Super User 145
ผู้บริหารสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์พร้อมคณะฯ เข้ามอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่งรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น คนที่ 11 เขียนโดย Super User 182
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะวิทยาศาสตร์ ครบรอบ 55 ปี เขียนโดย Super User 121
นายกสมาคมการค้าซอฟต์แวร์และธุรกิจนวัตกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำทีมเข้าเยี่ยมและสวัสดีปีใหม่ ณ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เขียนโดย Super User 203
ผศ. ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญจากโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จ.อุบลราชธานี เป็นวิทยากรในงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทิศทางไอทีกับระบบสุขภาพด้านโรคซึมเศร้า เขียนโดย Super User 173
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รวมผนึกกำลังเปิดประชุมสัมมนา “แนวทางการจัดการศึกษาระบบชุดวิชา” เขียนโดย Super User 279
สาขาวิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เขียนโดย Super User 377
ผศ. ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญจากศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน เพื่อเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Flipped Classroom ด้วย nearpod” เขียนโดย Super User 454

facebook like box

facebook like box