All for Joomla All for Webmasters

ผศ. ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญจากคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “โปรแกรมช่วยสร้างสื่อการนำเสนอและอินโฟกราฟิก”

 

     ผศ. ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญจากคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อเป็นวิทยากรบรรยายให้คณาจารย์ บัณฑิตศึกษาและนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างสื่อการนำเสนอผลงาน ในเรื่อง “โปรแกรมช่วยสร้างสื่อการนำเสนอและอินโฟกราฟิก”   ในวันที่  2 ตุลาคม พ.ศ.  2561  เวลา 15.30-16.30 น.  ณ ห้องประชุม 6709 คณะพยาบาลศาสตร์

 

 

facebook like box

facebook like box