All for Joomla All for Webmasters

สาขาวิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

 

 

 

สาขาวิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำนวน 2 ท่านคือ

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายยัญ สายยศ

2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมณฑา เกษมวิลาศ

facebook like box

facebook like box