All for Joomla All for Webmasters

ผศ. ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญจากโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จ.อุบลราชธานี เป็นวิทยากรในงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทิศทางไอทีกับระบบสุขภาพด้านโรคซึมเศร้า

 

 

 

     ผศ. ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญจากโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จ.อุบลราชธานี เป็นวิทยากรในงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทิศทางไอทีกับระบบสุขภาพด้านโรคซึมเศร้า เพื่อพัฒนาบุคลากรโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ให้มีความรู้ความเข้าใจระบบไอทีที่สนับสนุนในการทำงานระบบสุขภาพด้านโรคซึมเศร้า ในวันที่ 13-14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30-16.30 น.  ณ ห้องประชุมพระศรีฯ ๕๐ ปี อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

 

    วันที่ 13 ธันวาคม 2561 ผศ. ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ บรรยายในหัวข้อ “ทิศทางไอทีกับระบบสุขภาพ” และผศ. ดร.สุมณฑาเป็นผู้อภิปรายกลุ่มย่อย และลงตรวจเยี่ยมพื้นที่ห้อง server และให้คำแนะนำในการวิเคราะห์และวางแผนการพัฒนาระบบไอทีของโรงพยาบาล

 

    วันที่ 14 ธันวาคม 2561 ผศ. ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ บรรยายในหัวข้อ “การทำงานวิจัยด้านเทคโนโลยีดิจิทัล” และเป็นผู้อภิปราย Excellent Prasri กับ Thailand 4.0 ร่วมกับแพทย์ พยาบาล ฝ่ายไอทีและคณะทำงานของโรงพยาบาล และฟังการนำเสนอการประชุมกลุ่มย่อยและผลการลงตรวจเยี่ยมพื้นที่

 

รูปกิจกรรม

facebook like box

facebook like box