All for Joomla All for Webmasters

นายกสมาคมการค้าซอฟต์แวร์และธุรกิจนวัตกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำทีมเข้าเยี่ยมและสวัสดีปีใหม่ ณ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 

      เช้าวันที่ 3 มกราคม 2562 คุณชาญณรงค์ บุริสตระกูล นายกสมาคมการค้าซอฟต์แวร์และธุรกิจนวัตกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำทีมเข้าเยี่ยมเยียนและสวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2562 พร้อมมอบของที่ระลึกแก่ ผศ.ดร. สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ณ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร คณะวิทยาศาสตร์ SC.06 พร้อมกับการพูดคุยถึงความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นในด้านต่างๆ เช่น การส่งนักศึกษาสหกิจเข้าปฏิบัติงาน การพัฒนาความร่วมมือทางด้านการพัฒนา software การแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดเทคโนโลยีในด้านต่างๆ

 

facebook like box

facebook like box