All for Joomla All for Webmasters

ผศ.ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย ให้กับโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จ.อุบลราชธานี

 

ผศ.ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในงานประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา โครงข่ายการเข้าถึงบริการและการส่งต่อ Human Heart Network ในหัวข้อ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล บูรณาการข้อมูลสารสนเทศและมาตรฐานข้อมูลทางการแพทย์, การพัฒนาระบบสารสนเทศ นวัตกรรม และปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์ และการออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการเข้าถึงบริการและการส่งต่อ จัดโดยโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  ในวันที่ 9-10 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมนาถสิริ เรสซิเด้นซ์ จังหวัดอุบลราชธานี

รูปกิจกรรม

 

facebook like box

facebook like box