All for Joomla All for Webmasters

คณะครูอาจารย์จากโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จ.สกลนคร เข้าเยี่ยมชม CSs@KKU

 

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 รศ.ดร.สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  ให้การต้อนรับคณะครูอาจารย์จากโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จ.สกลนคร เพื่อหารือแนวทางการทำความร่วมมือทางวิชาการ ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การฝีกอบรมนักเรียน และปรับปรุงหลักสูตรที่ใช้ในการเรียนการสอนทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษา เป็นต้น

 

รูปกิจกรรม

facebook like box

facebook like box