All for Joomla All for Webmasters

ข่าวบุคลากร

ชื่อ วันเผยแพร่ ผู้เขียน ฮิต
ผศ. ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย ระดับบัณฑิตศึกษา วิชานวัตกรรมการจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ ณ ม.อุบลฯ 11/ม.ค./2564 เขียนโดย Super User 98
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ขอแสดงความยินดีแก่บุคลากร 09/ต.ค./2563 เขียนโดย Super User 772
COLA จับมือ Com. Sci. ร่วมพัฒนาหลักสูตร ป.โท MPA ด้าน Digital Governance ในรูปแบบ Modular System ตามนโยบาย KKU Education Transformation 08/ต.ค./2563 เขียนโดย Super User 381
คณะครูอาจารย์จากโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จ.สกลนคร เข้าเยี่ยมชม CSs@KKU 17/ก.ย./2563 เขียนโดย Super User 527
ราตรีนี้ที่ภาคภูมิ รศ.ดร.ศาสตรา วงศ์ธนวสุ และ ดร.อภิศักดิ์ พัฒนจักร 14/ก.ย./2563 เขียนโดย Super User 363
ผศ.ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญจากโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์เป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “Design Thinking” 24/ส.ค./2563 เขียนโดย Super User 325
ผศ.ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น บรรยายในหัวข้อ "ชีวิตวิถีใหม่ในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในสถานการณ์โควิด-19" 20/ส.ค./2563 เขียนโดย Super User 388
ผศ. ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญจากโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Smart Hospital ในชีวิตวิถีใหม่” และ “ทิศทางเทคโนโลยีสารสนเทศในยุค New Normal” 30/ก.ค./2563 เขียนโดย Super User 434
ผศ. ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ มรภ.นครราชสีมา 20/ก.ค./2563 เขียนโดย Super User 476
โครงการแพลตฟอร์มข้อมูลเมืองขอนแก่นด้านสุขภาพและการแพทย์ระยะที่ 1 20/ก.ค./2563 เขียนโดย Super User 345

facebook like box

facebook like box