All for Joomla All for Webmasters

ข่าวบุคลากร

ชื่อ วันเผยแพร่ ผู้เขียน ฮิต
อธิการบดี มข. ให้เกียรติพบปะผู้บริหาร บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ 02/มิ.ย./2563 เขียนโดย Super User 519
ผศ.ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในงานประชุมสัมมนาวิชาการ “Smart City Conference ครั้งที่ 1” 17/มี.ค./2563 เขียนโดย Super User 553
ผศ.ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย ให้กับโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จ.อุบลราชธานี 10/มี.ค./2563 เขียนโดย Super User 466
การจัดอบรม “การเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Power BI” วิทยากรโดย ผศ.ดร.วรารัตน์ สงฆ์แป้น 06/มี.ค./2563 เขียนโดย Super User 573
ผศ.ดร.ธีระยุทธ ทองเครือ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการอบรม "Java and Spring Boot Web Application Development" 26/ก.พ./2563 เขียนโดย Super User 1056
ผศ.ดร.วรารัตน์ สงฆ์แป้นได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมการใช้งาน Power BI desktop ให้กับเทศบาลนครขอนแก่น 06/ก.พ./2563 เขียนโดย Super User 613
ผศ.ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในงานสัมมนาระดมสมองเพื่อสร้างรูปแบบการบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะด้านสุขภาพและการแพทย์ พื้นที่จังหวัดขอนแก่น 18/ธ.ค./2562 เขียนโดย Super User 863
ผศ.ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 18/ธ.ค./2562 เขียนโดย Super User 588
ผศ.ดร.วรารัตน์ สงฆ์แป้น ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ในโครงการ KKU Smart Learning 25/ต.ค./2562 เขียนโดย Super User 755
ผศ. ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในงานประชุมวิชาการพยาบาล ประจำปี 2562 จัดโดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 12/ก.ค./2562 เขียนโดย Super User 615

facebook like box

facebook like box