All for Joomla All for Webmasters

ข่าวบุคลากร

ชื่อ วันเผยแพร่ ผู้เขียน ฮิต
คณะครูอาจารย์จากโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จ.สกลนคร เข้าเยี่ยมชม CSs@KKU 17/ก.ย./2563 เขียนโดย Super User 923
ราตรีนี้ที่ภาคภูมิ รศ.ดร.ศาสตรา วงศ์ธนวสุ และ ดร.อภิศักดิ์ พัฒนจักร 14/ก.ย./2563 เขียนโดย Super User 1017
ผศ.ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญจากโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์เป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “Design Thinking” 24/ส.ค./2563 เขียนโดย Super User 603
ผศ.ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น บรรยายในหัวข้อ "ชีวิตวิถีใหม่ในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในสถานการณ์โควิด-19" 20/ส.ค./2563 เขียนโดย Super User 650
ผศ. ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญจากโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Smart Hospital ในชีวิตวิถีใหม่” และ “ทิศทางเทคโนโลยีสารสนเทศในยุค New Normal” 30/ก.ค./2563 เขียนโดย Super User 722
ผศ. ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ มรภ.นครราชสีมา 20/ก.ค./2563 เขียนโดย Super User 1116
โครงการแพลตฟอร์มข้อมูลเมืองขอนแก่นด้านสุขภาพและการแพทย์ระยะที่ 1 20/ก.ค./2563 เขียนโดย Super User 686
อธิการบดี มข. ให้เกียรติพบปะผู้บริหาร บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ 02/มิ.ย./2563 เขียนโดย Super User 846
ผศ.ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในงานประชุมสัมมนาวิชาการ “Smart City Conference ครั้งที่ 1” 17/มี.ค./2563 เขียนโดย Super User 858
ผศ.ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย ให้กับโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จ.อุบลราชธานี 10/มี.ค./2563 เขียนโดย Super User 758

facebook like box

facebook like box