All for Joomla All for Webmasters

ข่าวบุคลากร

ชื่อ วันเผยแพร่ ผู้เขียน ฮิต
ผศ. ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ เข้ารอบ 8 ทีมสุดท้ายจากการลงแข่งขันในโครงการ U.REKA 12/ก.ค./2562 เขียนโดย Super User 875
ผศ.ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรและติดตามความก้าวหน้าพระศรีฯดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น 26/มิ.ย./2562 เขียนโดย Super User 509
ผศ. ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมหลักสูตร"ความปลอดภัยในการใช้งานคอมพิวเตอร์ และ Tools สำหรับจัดการกับความปลอดภัยและความเสี่ยงในการใช้งานคอมพิวเตอร์ 19/มิ.ย./2562 เขียนโดย Super User 671
ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่นนำทีมเข้าแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 15 ณ มหาวิทยาลัยบูรพาคว้า 2 เหรียญเงิน และ 3 เหรียญทองแดง 14/มิ.ย./2562 เขียนโดย Super User 1600
ผศ.ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุข ระดับกลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 28/พ.ค./2562 เขียนโดย Super User 645
รักษาการแทน รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ เดินทางมาร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการต่อยอดงานวิจัยเชิงธุรกิจและการจัดตั้งวิสาหกิจมหาวิทยาลัย 02/พ.ค./2562 เขียนโดย Super User 757
ผศ.ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญจากโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นวิทยากรและช่วยพัฒนาพระศรีดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น 01/พ.ค./2562 เขียนโดย Super User 536
ผศ.ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศได้รับเชิญจาก คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อบรรยายในหัวข้อ "Smart City & Smart Health" 26/เม.ย./2562 เขียนโดย Super User 681
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์นำคณะเข้าหารือเรื่องการพัฒนาหลักสูตรและความร่วมมือด้านต่างๆกับบริษัทอินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด สาขาขอนแก่น 24/เม.ย./2562 เขียนโดย Super User 763
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมกิจกรรมประเพณีรดน้ำขอพรจากผู้อาวุโสเนื่องในวันสงกรานต์ ณ บริเวณลานพระพุทธเมตตาคณะวิทยาศาสตร์ 09/เม.ย./2562 เขียนโดย Super User 401

facebook like box

facebook like box